Stránka přihlašovací formulář

 

 

 

PŘIHLÁŠKY:  Přihlášky na individuální závody a štafety prostřednictvím online formuláře

 

https://www.sportt.cz/register/731

 

V přihlašovacím formuláři můžete kromě přihlášení na závody objednat ubytování z pátku na sobotu a ze sobory na neděli + sobotní večeři a nedělní oběd.  Ubytování a stravu si přes formulář může objednat i Váš nezávodící doprovod.

 

 

 

PLATBA STARTOVNÉHO a objednaných služeb do výše uvedeného termínu 15.6.2018 na základě údajů z emailové zprávy Potvrzení o registraci do závodu MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2018 ROLLO LIGA 2018 – 3. kolo.  O výši startovného rozhoduje datum připsání na účet! Bez prokázané úhrady startovného nebude vydáno startovní číslo.

 

Závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě.